ลิงค์หน่วยงานสังกัด พน.

ลิงค์อื่น ๆ

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักบริหารกลาง ส่วนบริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 2 (ณ 1 ตุลาคม 2555)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 กันยายน 2012 เวลา 16:46 น. เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:59 น.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ได้ที่ เมนูหลัก > ดาว์นโหลด > แบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน

 

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2556

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 13:11 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2011 เวลา 16:20 น.

สบก. ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

1. หนังสือคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เม.ย. 55

2. ประกาศ สป.พน. เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556]ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 ก.ค. 55 และสามารถขอระงับการลาออกได้ในระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 55

3. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

!อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ดาว์นโหลด > ประกาศ > Floder โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2556

 

   

ประกาศสอบแข่งขัน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 09:46 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 09:23 น.

ด้วย สป.พน. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน สป.พน.

ประจำปี 2555 ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.  วิศวกรปฏิบัติการ

2.  นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

5.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)

6.  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  หัวข้อ เมนูหลัก > ดาว์นโหลด > รับสมัครสอบแข่งขัน >ประกาศสอบแข่งขัน

โดยสมัครสอบได้ที่  http://job.energy.go.th  ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

   

การสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดต่างๆ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:58 น. เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:43 น.

ด้วย สบก. จะดำเนินการสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายไปปฏิบัติราชการ  

ในสังกัด สป.พน. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำกรอบอัตราข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว สบก. จึงขอให้ดำเนินการสำรวจ

ข้อมูลข้าราชการ ที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปปฎิบัติราชการภายใน สป.พน.   

โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม สามารถดาว์นโหลด ได้ที่  http://personal.energy.go.th

หัวข้อ เมนูหลัก > ดาว์นโหลด > แบบฟอร์มต่างๆ >แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ขอย้าย> แบบ ขรก. 1 (แบบสำรวจ ขรก.)

และจัดส่งให้ สบก. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

          ลิขสิทธิ์ © 2009 ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
                   webmaster : personal@energy.go.th  
                              โทร. 0 2225 5788