ลิงค์หน่วยงานสังกัด พน.

ลิงค์อื่น ๆ

ผู้เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2556

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

สบก. ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

1. หนังสือคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เม.ย. 55

2. ประกาศ สป.พน. เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556]ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 ก.ค. 55 และสามารถขอระงับการลาออกได้ในระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค. 55

3. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

!อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ดาว์นโหลด > ประกาศ > Floder โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2556

 

          ลิขสิทธิ์ © 2009 ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
                   webmaster : personal@energy.go.th  
                              โทร. 0 2225 5788